Arolwg

Y Glasbrint Casgliadau yw’r proffil gwasanaeth mae Llywodraeth Cymru yn argymell ar gyfer casglu gwastraff cartrefi. Cyhoeddwyd yn 2011 fel rhan o’r Cynllun Sector Trefol, gan ddarparu system sydd erbyn hyn yn cynnal cyfraddau ailgylchu uchel, yn arbed costau sylweddol ac yn gwella canlyniadau cynaladwy.

Mae’r enghreifftiau ar y wefan hon yn dangos sut, wrth fabwysiadu’r Glasbrint Casgliadau, mae awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau cyson ar draws y wlad ac yn cyrraedd targedau uchelgeisiol Tuag at Ddyfodol Diwastraff.